Sistemin tətbiqi yüklərin daşınması proseslərinə tam nəzarət edir, o cümlədən, real vaxt rejimində dəqiq aşağıdakı hesabatların alınmasına imkan verir:


  • İdarəetmə keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə hərəkət marşrutlarının keçməsi haqqında;
  • Yanacaq dolumlarının sayı və sərfiyyatı haqda;
  • Hərəkət vaxtı və yeri, həmçinin sürücü heyətin istirahət müddəti haqqında;
  • Yüklərin təhlükəsiz daşınması haqqında;
  • Nəqliyyat vasitələrində quraşdrılmış elektron plombların bütövlüyü haqqında;
  • Nəqliyyatın hərəkəti zamanı baş verən hadisələrin fotofiksasiyası;
  • Daxili yanacaq məntəqələrində yanacağın logistik verilməsi və istifadəsinə nəzarət.